Urząd Gminy w Wieliczkach

Lokalizacja

woj. warmińsko-mazurskie

pow. olecki

gm. Wieliczki

Adres

ul. Lipowa 53

19-404 Wieliczki

NIP

847-161-21-55

Kontakty

Telefon

87 6219060 Anna Zdancewicz - Sekretariat

Telefon

87 6219061 Renata Andrzejewska

Telefon

87 6219062 Barbara Masłowska

Telefon

87 6219069 Iwona Pluszczyńska

Telefon

87 6219064 Ewelina Kłopotowska

Telefon

87 6219065 Jerzy Klimko

Telefon

87 6219066 Elżbieta Zackiewicz

Telefon

87 6219072 Ewelina Milewska-Paulako

Telefon

87 6219077 Rafał Morusiewicz

Faks

87 5214277