Urząd Gminy w Wieliczkach

Mapa strony

Urząd Gminy w Wieliczkach
Menu główne
Dane główne
Stanowiska
Oświadczenia majątkowe
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Wykaz spraw
Sprawy alfabetycznie
Sprawy wg. kategorii
Sprawy wg. wydziałów
Szukaj sprawy
Organy
Wójt
Rada Gminy
Jednostki podległe
Instytucje kultury
Oświata
Pomoc społeczna
Przedszkola
Służba zdrowia
Jednostki pomocnicze
Sołectwa
Informacje
Ochrona danych osobowych - RODO
RODO
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach
Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia
Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. Euro
Plany zamówień publicznych
Prawo lokalne
Statuty
Regulaminy
Uchwały Rady
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Aktualne formularze i druki (deklaracje i wnioski)
Uchwały podatkowe
Wzory deklaracji i informacji od 2012
Kontrole
Protokoły z posiedzeń i sesji
Protokoły z sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Finansów, Rolnictwa i Inwestycji
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Protokoły z posiedzeń
Budżet i finanse
Budżet
Sprawozdania budżetowe Gmina
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieliczki
EMISJA OBLIGACJI
Sprawozdania - jednostki
Środowisko naturalne
Informacja o środowisku
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
Komunikaty i obwieszczenia
Wnioski i inne dokumenty
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Informacje wymagane zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.)
Gospodarka niskoemisyjna
Terminy polowąń zbiorowych
Gospodarka
Zagospodarowanie przestrzenne
eGMINA
eGmina z modułem iMPA
Adres skrytki
Adres strony
GKRPA
PROGRAMY
Dokumenty GKRPA
Organizacja pracy Urzędu
Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Schemat
Plan pracy i sprawozdania
Przedmiot działalności i kompetencje
Zadania i zamierzenia na przyszłość
Strategia rozwoju
Zadania zrealizowane
Nieudostępnione w BIP
Rejestry i ewidencje
Petycje
Objaśnienia
Petycjje 2017
Petycje 2018
Pertycje 2019
Praca
Konkursy na stanowisko
Nabór pracowników
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konkursy ofert na zadania publiczne
Roczne Programy Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi - projekty
Wybory
Parlamentarne 2019
PE 2019
Wybory 2018
Wybory 2014
Parlamentarne
Parlamentarne 2015
Prezydenckie
Do Parlamentu UE
Samorządowe 2010
Referendum
Raport o stanie gminy
Rok 2018
Gospodarka odpadami
harmonogram
Informacje dla mieszkańców
deklaracje
analizy
sprawozdania
Ogłoszenia
Przetargi
Oferty Inwestycyjne
Komunikaty
Aktualności
Stopka
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja biuletynu
Instrukcja obsługi
Mapa strony
Logowanie
Realizacja: IDcom.pl