Urząd Gminy w Wieliczkach

Rejestr zmian

16 października 2019 12:14 (Grzegorz Kłoczko) Pertycje 2019: Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego: Dodanie załącznika [frob_wniosek_i_petycja_do_jst_14_pazdziernika_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2019 12:14 (Grzegorz Kłoczko) Pertycje 2019: Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2019 12:07 (Grzegorz Kłoczko) Pertycje 2019: Petycja mieskzańców sołectwa Wojnasy: Dodanie załącznika [odpowiedz_na_petycje.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2019 12:07 (Grzegorz Kłoczko) Pertycje 2019: Petycja mieskzańców sołectwa Wojnasy: Dodanie załącznika [petycja_mieskzancow_solectwa_wojnasy.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2019 12:06 (Grzegorz Kłoczko) Pertycje 2019: Petycja mieskzańców sołectwa Wojnasy: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2019 12:05 (Grzegorz Kłoczko) Pertycje 2019: Petycja mieszkańców Puchówka: Dodanie załącznika [wniosek_mieszkancow_puchowka.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2019 12:05 (Grzegorz Kłoczko) Pertycje 2019: Petycja mieszkańców Puchówka: Dodanie załącznika [odpowiedz_na_petycje.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2019 12:04 (Grzegorz Kłoczko) Pertycje 2019: Petycja mieszkańców Puchówka: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2019 11:49 (Grzegorz Kłoczko) Informacje dla mieszkańców: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nowy numer rachunku. : Skopiowanie wiadomości - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nowy numer rachunku.
10 października 2019 11:46 (Grzegorz Kłoczko) Informacje dla mieszkańców: DOFINANSOWANIA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 października 2019 11:46 (Grzegorz Kłoczko) Informacje dla mieszkańców: DOFINANSOWANIA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 października 2019 11:46 (Grzegorz Kłoczko) Informacje dla mieszkańców: DOFINANSOWANIA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 października 2019 11:46 (Grzegorz Kłoczko) Informacje dla mieszkańców: DOFINANSOWANIA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH: Dodanie załącznika [wniosek.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2019 11:45 (Grzegorz Kłoczko) Informacje dla mieszkańców: DOFINANSOWANIA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH: Dodanie załącznika [informacja_dla_gminy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2019 11:45 (Grzegorz Kłoczko) Informacje dla mieszkańców: DOFINANSOWANIA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH: Dodanie załącznika [formularz_rolnictwo_pomoc_de_minimis.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2019 11:45 (Grzegorz Kłoczko) Informacje dla mieszkańców: DOFINANSOWANIA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH: Dodanie załącznika [folia_oswiadczenie_karalnosc.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2019 11:44 (Grzegorz Kłoczko) Informacje dla mieszkańców: DOFINANSOWANIA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2019 14:49 (Grzegorz Kłoczko) Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2019 14:48 (Grzegorz Kłoczko) Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2019 14:44 (Grzegorz Kłoczko) Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2019 12:40 (Ewelina Kłopotowska) Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa odcinka drogi...: Dodanie załącznika [rysunki_rys_3a_przekroje_normalne_uzupelnienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2019 12:40 (Ewelina Kłopotowska) Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa odcinka drogi...: Dodanie załącznika [sst_warstwa_wiazaca.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2019 11:09 (Grzegorz Kłoczko) Zagospodarowanie przestrzenne: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Dodanie załącznika [stu_wieliczki__wstep.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2019 11:09 (Grzegorz Kłoczko) Zagospodarowanie przestrzenne: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Dodanie załącznika [stu_wieliczki__uzasadnienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2019 11:08 (Grzegorz Kłoczko) Zagospodarowanie przestrzenne: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Dodanie załącznika [stu_wieliczki__uwarunkowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2019 11:08 (Grzegorz Kłoczko) Zagospodarowanie przestrzenne: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Dodanie załącznika [stu_wieliczki__uwarunkowania__spis_tresci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2019 11:08 (Grzegorz Kłoczko) Zagospodarowanie przestrzenne: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Dodanie załącznika [stu_wieliczki__projekt__uchwaly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2019 11:08 (Grzegorz Kłoczko) Zagospodarowanie przestrzenne: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Dodanie załącznika [stu_wieliczki__prognoza.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2019 11:08 (Grzegorz Kłoczko) Zagospodarowanie przestrzenne: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Dodanie załącznika [stu_wieliczki__kierunki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2019 11:08 (Grzegorz Kłoczko) Zagospodarowanie przestrzenne: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Dodanie załącznika [stu_gm_wieliczki__kierunki__rysunek.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2019 11:07 (Grzegorz Kłoczko) Zagospodarowanie przestrzenne: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2019 12:34 (Grzegorz Kłoczko) Parlamentarne 2019: Komunikat dot. sprawdzenia list wyborców: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2019 12:26 (Grzegorz Kłoczko) Komunikaty i obwieszczenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji: Dodanie załącznika [image031019130725.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2019 12:26 (Grzegorz Kłoczko) Komunikaty i obwieszczenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2019 13:41 (Grzegorz Kłoczko) Pertycje 2019: Petycja w sprawie modernizacji drogi 142010N: Dodanie załącznika [image011019133713.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2019 13:41 (Grzegorz Kłoczko) Pertycje 2019: Petycja w sprawie modernizacji drogi 142010N: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2019 13:38 (Grzegorz Kłoczko) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieliczki: UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY WIELICZKI z dnia 25 września 2019 r.: Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY WIELICZKI z dnia 25 września 2019 r.
01 października 2019 13:38 (Grzegorz Kłoczko) Budżet: UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY WIELICZKI z dnia 25 września 2019 r.: Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY WIELICZKI z dnia 25 września 2019 r.
01 października 2019 13:37 (Grzegorz Kłoczko) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY WIELICZKI z dnia 25 września 2019 r.: Dodanie załącznika [uchwalax70201920190925.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2019 13:37 (Grzegorz Kłoczko) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY WIELICZKI z dnia 25 września 2019 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2019 13:35 (Grzegorz Kłoczko) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY WIELICZKI z dnia 25 września 2019 r.: Dodanie załącznika [wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2019 13:35 (Grzegorz Kłoczko) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY WIELICZKI z dnia 25 września 2019 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2019 13:35 (Grzegorz Kłoczko) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY GMINY WIELICZKI z dnia 25 września 2019 r.: Dodanie załącznika [uchwalax68201920190925.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2019 13:34 (Grzegorz Kłoczko) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY GMINY WIELICZKI z dnia 25 września 2019 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2019 13:33 (Grzegorz Kłoczko) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY GMINY WIELICZKI z dnia 25 września 2019 r.: Dodanie załącznika [uchwalax67201920190925.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 101155
Realizacja: IDcom.pl