Urząd Gminy w Wieliczkach

Wykaz spraw / wg kategorii

Wybierz kategorię

Akta stanu cywilnegodo góry

Alkoholdo góry

Budownictwodo góry

Dofinansowaniedo góry

Drogido góry

Działalność gospodarcza - handel - targowiskado góry

Ewidencja ludności - dokumenty. tożsamoścido góry

Gospodarka komunalnado góry

Imprezy masowedo góry

Informacje - interwencjedo góry

Komunikacja - pojazdydo góry

Lokale mieszkalne i użytkowedo góry

Nazwisko, imię - obywatelstwodo góry

Nieruchomoścido góry

Opłaty - podatkido góry

Pomoc społecznado góry

Rolnictwodo góry

Sprawy wojskowedo góry

Straż Miejskado góry

Zbiórki - zgromadzeniado góry

Środowiskodo góry

Ilość wyświetleń: 23823
Realizacja: IDcom.pl