Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wieliczki - 19 lipca 2017 r.

Nasz znak Data Or.II.0002.5.2017 17.07.2017 r. Uprzejmie informuję, że w dniu 19 lipca 2017r. ( środa ) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędą się Obrady Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 2. Podjęcie uchwał...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wieliczki - 23 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) zwołuję na dzień 23 czerwca ( piątek ) 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji i...

Posiedzenie Komisji Finansów, Rolnictwa i Inwestycji

Komisja Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki Do wiadomości mieszkańców gminy Nasz znak: Or.II. 0012.8.2017 Data: 5.06.2017 r. Informuję, że w dniu 14 czerwca ( środa ) 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rolnictwa i...

Posiedzenie Komisji stałych

Komisja Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki Do wiadomości mieszkańców gminy Nasz znak: Or.II. 0012.7.2017 Data: 5.06.2017 r. Informuję, że w dniu 22 czerwca ( czwartek ) 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Wieliczki. ...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wieliczki Do wiadomości mieszkańców gminy Nasz znak: Or.II. 0012.9.2017 Data: 5.06.2017 r. Informuję, że w dniu 14 czerwca ( środa ) 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem posiedzenia komisji będzie: 1.Kontrola...

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Wieliczki

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Wieliczki Do wiadomości mieszkańców gminy Nasz znak: Or.II. 0012.10.2017 Data: 5.06.2017 r. Informuję, że w dniu 22 czerwca (czwartek) 2017 r. o godz. 900w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia...

Ogłoszenie w sprawie ograniczania poboru wody na terenie Gminy Wieliczki

Ogłoszenie w sprawie ograniczania poboru wody na terenie Gminy Wieliczki W związku z panującymi wysokimi temperaturami atmosferycznymi powietrza, które mają wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągu gminnego, Wójt Gminy Wieliczki zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Wieliczki o ograniczenie poboru oraz oszczędne...

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU - 31 MAJA 2017 R.

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU 31 MAJA 2017 R. Święto obchodzone jest od 1987 roku. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu odbywać się będą pod hasłem: „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”. Światowa Organizacja Zdrowia stara się uświadomić i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie...

ZMIANA MIEJSCA SESJI -12 MAJA - GOK

Z uwagi na zapowiedzianą obecność na obradach sesji Rady Gminy Wieliczki w dniu 12 maja br. Pani Senator Małgorzaty Kopiczko jej obrady odbędą się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach. Serdecznie Państwa zapraszamy. Przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Borowski

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wieliczki - 12 maja 2017 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 maja ( piątek ) 2017r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach odbędą się obrady XXVII Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji. 3. Sprawozdanie Wójta z...

Zatrzymaj banner przewijany