Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZMIANA MIEJSCA SESJI -12 MAJA - GOK

Z uwagi na zapowiedzianą obecność na obradach sesji Rady Gminy Wieliczki w dniu 12 maja br. Pani Senator Małgorzaty Kopiczko jej obrady odbędą się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach. Serdecznie Państwa zapraszamy. Przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Borowski

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wieliczki - 12 maja 2017 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 maja ( piątek ) 2017r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach odbędą się obrady XXVII Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji. 3. Sprawozdanie Wójta z działalności...

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych

Komisja Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki Informuję, że w dniu 8 maja 2017 r. ( poniedziałek ) o godz. 10 00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Wieliczki. Tematykę posiedzenia stanowić będzie: Analiza materiałów na sesję. Sprawy...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuję, że w dniu 12 kwietnia (środa) 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem posiedzenia komisji będzie: 1.Analiza wykonania budzetu za 2016 oraz prygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi. 2.Sprawy różne. Przewodniczący...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wieliczki w dn. 30 marca 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) zwołuję na dzień 30 marca ( czwartek ) 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach obrady XXVI Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji i przyjęcie...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki

Informuję, że w dniu 21 marca 2017 r. ( wtorek ) o godz. 10 00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki. Tematykę posiedzenia stanowić będzie: 1.Zmiana ustawy o ustroju rolnym – nowe zasady obrotu ziemią; możliwości i zagrożenia...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuję, że w dniu 15 marca ( środa ) 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem posiedzenia komisji będzie: 1.Kontrola wydatków związanych z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2016 roku. 2.Analiza wydatków ponoszonych...

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Wieliczki

Nasz znak: Or.II.0012.4.2017 Data: 9.03.2017 r. Informuję, że w dniu 28 marca 2017 r. ( wtorek ) o godz. 10 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Wieliczki. Tematykę posiedzenia stanowić będzie: 1. Analiza materiałów na sesję. 2. Sprawy różne. Przewodniczący...

Zaproszenie na obrady Sesji Rady Gminy Wieliczki w dniu 16.02.2017 r.

Data 2017-02-08 Uprzejmie zapraszam na obrady XXV-tej Sesji Rady Gminy Wieliczki, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2017r. (czwartek) o godz. 1000w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach . Proponuję następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji. 3....

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Wieliczki

Nasz znak Or.II.0012.1.2017 Data 2017-02-06 Zapraszam na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Wieliczki, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2017r. (wtorek) o godz. 10-tej w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach. Tematykę posiedzenia stanowić będzie: Analiza materiałów na sesję. Sprawy różne. Przewodniczący...

Zatrzymaj banner przewijany