Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

DOSTĘPNOŚĆ WODY ZDATNEJ DO PICIA w DNIACH 22-24 WRZEŚNIA 2017

W przypadku braku wody w punktach jej wydawania w sołectwach mieszkańcy mogą zgłaszać się po wodę na tzw. „Bazę” w Wieliczkach ul. Jeziorna 7. Piątek - do godz. 18-tej, w sobotę - do godz. 16-tej, w niedzielę w godz. 9-12. Przypominamy, że zgodnie z decyzją PPIS, woda przeznaczona do spożycia z wodociągu Niedźwiedzkie NIE...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wieliczkach - 29 września 2017 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wieliczki Data: 15.09.2017 r. Nasz znak: Or.II. 0012.14.2017 Informuję, że w dniu 29 września ( piątek ) 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem posiedzenia komisji będzie: 1. Informacja o przeprowadzonych przetargach,...

Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w Wieliczkach - 25 września 2017 r.

Komisja Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki Data: 14.09.2017 r. Do wiadomości mieszkańców gminy Nasz znak: Or.II. 0012.13.2017 1 Informuję, że w dniu 25 września ( poniedziałek ) 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy...

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy w Wieliczkach - 28 września 2017 r.

Or.II.0002.7.2017 19.09.2017 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) zwołuję na dzień 28 września ( czwartek ) 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach obrady XXXI Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek...

WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE WODOCIĄGU

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Wieliczki informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 19.09.2017 r. woda przeznaczona do spożycia z wodociągu Niedźwiedzkie NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA przez LUDZI I DO CELÓW GOSPODARCZYCH ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody,...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wieliczki - 30 sierpnia 2017 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 sierpnia 2017r, ( środa ) ogodz.10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędą się Obrady XXX Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji. Sprawozdanie Wójta z działalności...

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Informuję, że w dniu 24 sierpnia ( czwartek ) 2017 r. o godz. 1000odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Wieliczki. Tematykę posiedzenia stanowić będzie: Stan przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji /-/...

Posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Wieliczki

Informuję, że w dniu 28 sierpnia ( poniedziałek ) 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Wieliczki. Tematykę posiedzenia stanowić będzie: Analiza materiałów na sesję. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji /-/ Józef Łapiński...

Zaproszenie na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wieliczki - 19 lipca 2017 r.

Nasz znak Data Or.II.0002.5.2017 17.07.2017 r. Uprzejmie informuję, że w dniu 19 lipca 2017r. ( środa ) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędą się Obrady Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 2. Podjęcie uchwał...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wieliczki - 23 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) zwołuję na dzień 23 czerwca ( piątek ) 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji i...

Zatrzymaj banner przewijany