Urząd Gminy w Wieliczkach

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi bankowej

Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Wieliczki w okresie od dnia 11.12.2018 r. do 10.12.2021 r. Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Wieliczki w okresie od dnia 11.12.2018 r. do 10.12.2021 r. Postępowanie...

czytaj więcej o Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi bankowej »

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie nr 641588-N-2018 z dnia 2018-10-26 r. Gmina Wieliczki: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wieliczki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie...

czytaj więcej o Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych »

Odpowiedzi na zapytanie - do postępowania nr sprawy G.IV.271.9.2018.

Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Wieliczki, 19 października 2018r. G.IV.271.9.2018 Odpowiedzi na zapytania do przetargu na zadanie pn.: „Zakup autobusu szkolnego” Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

czytaj więcej o Odpowiedzi na zapytanie - do postępowania nr sprawy G.IV.271.9.2018. »

Ogłoszenie: Zakup autobusu szkolnego

Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie nr 636537-N-2018 z dnia 2018-10-15 r. Gmina Wieliczki: Zakup autobusu szkolnego do dowożenia uczniów na terenie Gminy Wieliczki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej o Ogłoszenie: Zakup autobusu szkolnego »

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.8.2018 Nazwa zadania: "Budowa zadaszonej sceny w miejscu aktywności turystyczno - rekreacyjnej". Działając na podstawie...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa zadaszonej sceny w miejscu aktywności turystyczno-rekreacyjnej - Roboty budowlane

Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie nr 603380-N-2018 z dnia 2018-08-10 r. Gmina Wieliczki: Budowa zadaszonej sceny w miejscu aktywności turystyczno-rekreacyjnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa zadaszonej sceny w miejscu aktywności turystyczno-rekreacyjnej - Roboty budowlane »

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy – Cimoszki - roboty budowlane

Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie nr 603330-N-2018 z dnia 2018-08-10 r. Gmina Wieliczki: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy – Cimoszki od km 0+000 do km 2+500 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

czytaj więcej o Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy – Cimoszki - roboty budowlane »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa zadaszonej sceny w miejscu aktywności turystyczno-rekreacyjnej - Roboty budowlane

Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie nr 589093-N-2018 z dnia 2018-07-13 r. Gmina Wieliczki: Budowa zadaszonej sceny w miejscu aktywności turystyczno-rekreacyjnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa zadaszonej sceny w miejscu aktywności turystyczno-rekreacyjnej - Roboty budowlane »

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy – Cimoszki - roboty budowlane

Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie nr 588941-N-2018 z dnia 2018-07-13 r. Gmina Wieliczki: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy – Cimoszki od km 0+000 do km 2+500 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

czytaj więcej o Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy – Cimoszki - roboty budowlane »

Przebudowa drogi gminnej Nr 142014N w m. Cimoszki - roboty budowlane

Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Ogłoszenie nr 572553-N-2018 z dnia 2018-06-13 r. Gmina Wieliczki: Przebudowa drogi gminnej Nr 142014N w m. Cimoszki , Gmina Wieliczki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej Nr 142014N w m. Cimoszki - roboty budowlane »

Realizacja: IDcom.pl