Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Wieliczki

Ogłoszenie nr 540036-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. Gmina Wieliczki: Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Wieliczki 2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Wieliczki

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Wieliczki nr 531179-N-2020 z dnia 2020-04-14r. Gmina Wieliczki działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praw

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy Wieliczki

Ogłoszenie nr 531179-N-2020 z dnia 2020-04-14 r. Gmina Wieliczki: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy Wieliczki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU: Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Wieliczki”

Ogłoszenie nr 540048281-N-2020 z dnia 17-03-2020 r. Wieliczki: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 517695-N-2020 Data: 28/02/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Wieliczki, Krajo