Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 68708 - 2017 z dnia 2017-04-19 r. Wieliczki: Budowa sieci wodociągowej Gąsiorówko - Gąsiorowo 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy Wieliczki w 2017 r.

Ogłoszenie nr 45844 - 2017 z dnia 2017-03-17 r. Wieliczki: Usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy Wieliczki w 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 142018N – ul. Letniskowa w miejscowości Wieliczki, Gmina Wieliczki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 142018N – ul. Letniskowa w miejscowości Wieliczki, Gmina Wieliczki Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 142018N – ul. Letniskowa w miejscowości Wieliczki, Gmina Wieliczki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 142018N – ul. Letniskowa w miejscowości Wieliczki, Gmina Wieliczki Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej nr 142012N – Wilkasy, Gmina Wieliczki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej nr 142012N – Wilkasy, Gmina Wieliczki Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej nr 142012N – Wilkasy, Gmina Wieliczki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej nr 142012N – Wilkasy, Gmina Wieliczki Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 142011N – Wojnasy, Gmina Wieliczki

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 375743 Data: 29/12/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Wieliczki, Krajowy numer identyfikacyjny 79067133700000, ul. ul. Lipowa 53, 19404 Wieliczki, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 621 90 60, e-mail sekretariat@wieliczki.pl,...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 142011N – Wojnasy, Gmina Wieliczki

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 375743 Data: 29/12/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Wieliczki, Krajowy numer identyfikacyjny 79067133700000, ul. ul. Lipowa 53, 19404 Wieliczki, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 621 90 60, e-mail sekretariat@wieliczki.pl,...

Zatrzymaj banner przewijany