Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach"

Ogłoszenie nr 554567-N-2017 z dnia 2017-07-20 r. Gmina Wieliczki: Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Cimochach, ul Kolejowa

Ogłoszenie nr 534659-N-2017 z dnia 2017-06-19 r. Gmina Wieliczki: Przebudowa drogi w Cimochach, ul Kolejowa 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi Krupin - Nowe Raczki

Ogłoszenie nr 534503-N-2017 z dnia 2017-06-19 r. Gmina Wieliczki: Przebudowa drogi Krupin - Nowe Raczki 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi Cimochy, ul. Kolejowa

Ogłoszenie nr 516685-N-2017 z dnia 2017-05-24 r. Gmina Wieliczki: Przebudowa drogi w Cimochach, ul Kolejowa 2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi Krupin - Nowe Raczki

Ogłoszenie nr 516410-N-2017 z dnia 2017-05-24 r. Gmina Wieliczki: Przebudowa drogi Krupin - Nowe Raczki 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Kleszczewo, gmina Wieliczki 2017 r.

Ogłoszenie nr 509444-N-2017 z dnia 2017-05-16 r. Gmina Wieliczki: Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Kleszczewo, gmina Wieliczki 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego (Ubezpieczenie mienia)

Fn.I.271.1.2017 Wieliczki, 05.05.2017 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytania z dnia 04.05.2017r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „UBEZPIECZENIE MIENIA...

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego (Ubezpieczenie mienia)

Fn.I.271.1.2017 Wieliczki, 05.05.2017 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytania z dnia 04.05.2017r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „UBEZPIECZENIE MIENIA...

Zatrzymaj banner przewijany