Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowożenie dzieci do Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach w ramach projektu „Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki”

Ogłoszenie nr 585198-N-2017 z dnia 2017-09-07 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach: Dowożenie dzieci do Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach w ramach projektu „Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Zapytanie cenowe - zakup usługi szkoleniowej z zakresu doskonalenia nauczycieli

Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach ul. Lipowa 10, 19-404 Wieliczki tel./fax 87 521 42 36 e-mail: projekt.bos@wp.pl Znak sprawy: BOS.251.4.2017 Wieliczki, 28.08.2017 r. ZAPytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia...

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - "Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach"

Ogłoszenie nr 500007049-N-2017 z dnia 01-08-2017 r. Wieliczki: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 554567-N-2017 Data: 20/07/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Wieliczki, Krajowy numer identyfikacyjny 79067133700000, ul. ul. Lipowa 53, 19404 Wieliczki, woj....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach"

Ogłoszenie nr 554567-N-2017 z dnia 2017-07-20 r. Gmina Wieliczki: Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Cimochach, ul Kolejowa

Ogłoszenie nr 534659-N-2017 z dnia 2017-06-19 r. Gmina Wieliczki: Przebudowa drogi w Cimochach, ul Kolejowa 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi Krupin - Nowe Raczki

Ogłoszenie nr 534503-N-2017 z dnia 2017-06-19 r. Gmina Wieliczki: Przebudowa drogi Krupin - Nowe Raczki 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi Cimochy, ul. Kolejowa

Ogłoszenie nr 516685-N-2017 z dnia 2017-05-24 r. Gmina Wieliczki: Przebudowa drogi w Cimochach, ul Kolejowa 2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi Krupin - Nowe Raczki

Ogłoszenie nr 516410-N-2017 z dnia 2017-05-24 r. Gmina Wieliczki: Przebudowa drogi Krupin - Nowe Raczki 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Kleszczewo, gmina Wieliczki 2017 r.

Ogłoszenie nr 509444-N-2017 z dnia 2017-05-16 r. Gmina Wieliczki: Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Kleszczewo, gmina Wieliczki 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Zatrzymaj banner przewijany