Urząd Gminy w Wieliczkach

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia (2013) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Dowożenie dzieci do placówek oświatowych z terenu gminy Wieliczki przeprowadzonego dnia 02.12.2013 r.

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

Wieliczki, 03.12.2013 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowożenie dzieci do placówek oświatowych z terenu gminy Wieliczki przeprowadzonego dnia 02.12.2013...

czytaj więcej o Dowożenie dzieci do placówek oświatowych z terenu gminy Wieliczki przeprowadzonego dnia 02.12.2013 r. »

Dostawa opału na sezon grzewczy 2013 - 2014

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

Wieliczki, dn., 2013-10-08 G.I.271-7.2013 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawa opału...

czytaj więcej o Dostawa opału na sezon grzewczy 2013 - 2014 »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 555.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

Wieliczki, 04.09.2013 r. Bank Spółdzielczy w Olecku 19-400 Olecko ul. Cicha 2 Fn.I.271.2.2013 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu...

czytaj więcej o Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 555.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) »

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieliczkach

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

Wieliczki, 22.08.2013r. Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieliczkach...

czytaj więcej o Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieliczkach »

Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

Fn.I.271.1.2013 Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne Wójt Gminy Wieliczki informuje, że w dniu 17 lipca 2013 r. miało nastąpić otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego...

czytaj więcej o Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne »

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczkach

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

Wieliczki, dn. 2013-07-05 G.III.271.2.2013 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zakup średniego...

czytaj więcej o Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczkach »

Przebudowa części drogi gminnej nr 142004N w Wieliczkach

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

G.I.7021-4.1.2013 eliczki, dn. 2013-07-01 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Przebudowa części...

czytaj więcej o Przebudowa części drogi gminnej nr 142004N w Wieliczkach »

Realizacja: IDcom.pl