Urząd Gminy w Wieliczkach

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niedźwiedzkie

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

Numer sprawy G.IV.271.6.2018 Wieliczki, 2018-07-11 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.6.2018. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niedźwiedzkie...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niedźwiedzkie »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przebudowa drogi gminnej (Cimoszki)

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

Numer sprawy G.IV.271.5.2018 Wieliczki, 2018-07-11 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.5.2018. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 142014N w m....

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przebudowa drogi gminnej (Cimoszki) »

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niedźwiedzkie

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

G.IV.271.6.2018 Wieliczki , 2018-06-29 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.6.2018. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niedźwiedzkie od km 0+000 do...

czytaj więcej o INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niedźwiedzkie »

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - Przebudowa drogi gminnej Nr 142014N w m. Cimoszki

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

G.IV.271.5.2018 Wieliczki , 2018-06-29 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.5.2018. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 142014N w m. Cimoszki, Gmina Wieliczki. ...

czytaj więcej o INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - Przebudowa drogi gminnej Nr 142014N w m. Cimoszki »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wieliczki, 7 czerwca 2018 r. Dotyczy: wyboru wykonawcy w zapytaniu cenowym nr ZSP.26.1.2018 z 29 maja kwietnia 2018 r. na dostawę i montaż sprzętu do placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia w...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY »

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

G.IV.271.5.2018 Wieliczki, 2018-05-10 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.5.2018 Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej Nr 142014N w m. Cimoszki, Gmina...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA »

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT -

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

G.IV.271.5.2018 Wieliczki , 2018-05-08 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.5.2018. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 142014N w m. Cimoszki, Gmina Wieliczki. ...

czytaj więcej o INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa sprzętu na plac zabaw

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wieliczki, 24 kwietnia 2018 r. Dotyczy: wyboru wykonawcy w zapytaniu cenowym nr ZSP.26.1.2018 z 10 kwietnia 2018 r. na dostawę i montaż sprzętu do placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia w ramach...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa sprzętu na plac zabaw »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - usługi związane utrzymaniem dróg

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

G.IV.271.4.2018 Wieliczki 20.04.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.4.2018. Nazwa zadania: Usługi związane utrzymaniem dróg na terenie...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - usługi związane utrzymaniem dróg »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

G.IV.271.1.2018 Wieliczki , 2018-04-12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:G.IV.271.1.2018 Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach »

Realizacja: IDcom.pl