Urząd Gminy w Wieliczkach

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

Wieliczki, 15.12.2017 r. ZSP.26.10.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowożenie dzieci do szkół w gminie Wieliczki przeprowadzonego dnia 14.12.2017...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY »

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT – DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ W GMINIE WIELICZKI

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT – DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ W GMINIE WIELICZKI ZSP.26.10.2017 Wieliczki, 2017-12-14 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:...

czytaj więcej o INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT – DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ W GMINIE WIELICZKI »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

Wieliczki, 13 grudnia 2017 r. Dotyczy: wyboru wykonawcy w zapytaniu cenowym nr ZSP.26.9.2017 z 5 grudnia 2017 r. na zakup sprzętu i pomocy edukacyjnych na zajęcia realizowane z projektu "Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki". Treść zawiadomienia...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY »

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

G.IV.271.8.2017 Wieliczki, 2017-10-30 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.8.2017. Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach Działając na podstawie...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach »

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa zaplecza socjalnego w Krupinie

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

G.IV.271.9.2017 Wieliczki, 2017-10-30 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.9.2017. Nazwa zadania: Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa zaplecza socjalnego w Krupinie »

Informacja o treści złożonych ofert - dowożenie dzieci do przedszkola

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie dzieci do Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach w ramach projektu „Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki” Kwota...

czytaj więcej o Informacja o treści złożonych ofert - dowożenie dzieci do przedszkola »

Realizacja: IDcom-web.pl