Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Wieliczki 2020

G.IV.271.4.2020 Wieliczki, 2020-06.08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.4.2020 Nazwa zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Wieliczki 2020 ”. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

G.IV.271.4.2020 Wieliczki, 2020-05-29 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.4.2020 Nazwa zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Wieliczki 2020 ”. Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Wieliczki

Wieliczki, dnia 06.05.2020 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) 1. ZAMAWIAJĄCY : Gmina Wieliczki Ul. Lipowa 53

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy Wieliczki

G.IV.271.3.2020 Wieliczki, 2020-04-30 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.3.2020 Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy Wieliczki N

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT: Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Wieliczki”

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.1.2020 Nazwa zadania: Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Uruchomienie e-usług publicznych...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - utrzymanie dróg

G.IV.271.2.2020 Wieliczki 16.03.2020 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.2.2020. Nazwa zadania: Usługi związane utrzymaniem dróg na terenie gminy Wieliczki w 2020 r. &nbs

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - utrzymanie dróg

G.IV.271.2.2020 Wieliczki, 2020-03-06 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.2.2020 Nazwa zadania: Usługi związane utrzymaniem dróg na terenie gminy Wieliczki w 2020 r. Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień...