Urząd Gminy w Wieliczkach

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia zobacz archiwum »

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT – DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ W GMINIE WIELICZKI

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT – DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ W  GMINIE WIELICZKI

ZSP.26.6.2018

Wieliczki, 12.12.2018

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.26.6.2018

Nazwa zadania: Dowożenie dzieci do szkół w Gminie Wieliczki

 Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych         (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze.zm .) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach informuje, co następuje: 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: brutto 171 337,42 zł

 W terminie do dnia 12.12.2018 r. złożono następujące oferty:

 

Złożone oferty

---------------------------------------------------------------------------

 Numer oferty.:  1

Nazwa wykonawcy: TRANSPORTER Krzysztof Józef Prusko

Adres wykonawcy:  ul. Aleja Zwycięstwa 2, 19-400 Olecko

Cena brutto:  169 387,40 zł

Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii: 5 minut

 

                                                                                                                                             Dyrektor Zespołu
                                                                                                                                             Szkolno-Przedszkolnego
                                                                                                                                             w Wieliczkach

                                                                                                                                             Marek Dobrzyń

Data wytworzenia dokumentu: 12 grudnia 2018 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2018 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Kłoczko
Ilość wyświetleń: 97
12 grudnia 2018 13:00 Grzegorz Kłoczko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl