Urząd Gminy w Wieliczkach

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia zobacz archiwum »

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT Usługi związane utrzymaniem dróg na terenie gminy Wieliczki w 2019 r.

G.IV.271.2.2019

Wieliczki, 2019-01-01

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.2.2019 Nazwa zadania: Usługi związane utrzymaniem dróg na terenie gminy Wieliczki w 2019 r.

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1968 ze. zm.) Gmina Wieliczki  informuje, co następuje:

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: 232 500  zł  w tym:

-dla pierwszej części zamówienia wynosi brutto:170 000,00 zł

- dla drugiej części zamówienia wynosi brutto : 25 000,00 zł

- dla trzeciej części zamówienia wynosi brutto: 37 500,00 zł

 

W terminie do dnia 2019-03-29 złożono następujące oferty:

 

1.Na pierwszą cześć zamówienia która dotyczy dostawy mieszanki pospółki piaskowo-żwirowej (żwiru) bezpośrednio na drogi gminne i dojazdowe w gminie Wieliczki, zgodnie z pkt  3.1 SIWZ.

 

Numer Oferty .:      1                   

Nazwa wykonawcy:   MASTER Usługi Transportowe Roboty Ziemne, Mirosław Stankiewicz          

Adres wykonawcy:   16-411 Szypliszki, Andrzejewo 11          

Cena jednostkowa brutto (C1): 17,96 zł / t                 

Cena brutto :  152 660  zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

 

 

Numer Oferty : 2                        

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSLECH”, Leszek Paulako          

Adres wykonawcy:   19-404 Wieliczki, Jelitki 4          

Cena jednostkowa brutto (C1): 14,64 zł / t                 

Cena brutto :  124 440 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 10 h

 

Numer Oferty : 3                       

Nazwa wykonawcy:   Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Waldemar Olsztyn     

Adres wykonawcy:   16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 10A/40      

Cena jednostkowa brutto (C1): 28,29 zł / t                 

Cena brutto :  240 465 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

 

Numer Oferty : 4                        

Nazwa wykonawcy:   Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski  

Adres wykonawcy:   19-400 Olecko ul. Wieniawskiego 6     

Cena jednostkowa brutto (C1): 19,43  zł / t                 

Cena brutto :  165 155 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 23 h

Numer Oferty : 5                      

Nazwa wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „TRANSROM”

Adres wykonawcy:   19-500 Gołdap, ul. Suwalska 24    

Cena jednostkowa brutto (C1): 59,04   zł / t                 

Cena brutto :  501 840 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

 

 

 

2.Na drugą część zamówienia która dotyczy dostawy mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm doziarnionego łamanym 50%  bezpośrednio na drogi gminne i dojazdowe w gminie Wieliczki, zgodnie z pkt 3.2 SIWZ.

 

Numer Oferty .:      1                   

Nazwa wykonawcy:   MASTER Usługi Transportowe Roboty Ziemne, Mirosław Stankiewicz          

Adres wykonawcy:   16-411 Szypliszki, Andrzejewo 11          

Cena jednostkowa brutto (C2): 44,28 zł / t                 

Cena brutto :  22 140  zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

 

 

Numer Oferty : 2                       

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSLECH”, Leszek Paulako          

Adres wykonawcy:   19-404 Wieliczki, Jelitki 4          

Cena jednostkowa brutto:  34,44 zł / t                

Cena brutto ( C2):   17 220 zł              

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac: 10 h

 

Numer Oferty : 3                       

Nazwa wykonawcy:   Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Waldemar Olsztyn    

Adres wykonawcy:   16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 10A/40      

Cena jednostkowa brutto (C1): 41,82 zł / t                 

Cena brutto :  20 910 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

 

Numer Oferty : 4                       

Nazwa wykonawcy:   Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski  

Adres wykonawcy:   19-400 Olecko ul. Wieniawskiego 6     

Cena jednostkowa brutto (C1): 43,05   zł / t                 

Cena brutto :  21 525  zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 23 h

 

Numer Oferty : 5                      

Nazwa wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „TRANSROM”

Adres wykonawcy:   19-500 Gołdap, ul. Suwalska 24    

Cena jednostkowa brutto (C1): 76,26   zł / t                 

Cena brutto :  38 130 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

 

 

 

3. Na trzecią część zamówienia która dotyczy równania i profilowania równiarką samojezdną nawierzchni dróg żwirowych, gruntowych, oraz innych usług wykonywanych przy użyciu równiarki, zgodnie z pkt 3.3 SIWZ.

 

Numer Oferty .:      1                   

Nazwa wykonawcy:   MASTER Usługi Transportowe Roboty Ziemne, Mirosław Stankiewicz          

Adres wykonawcy:   16-411 Szypliszki, Andrzejewo 11          

Cena jednostkowa brutto (C3): 147,60 zł /  r-g                

Cena brutto :  44 280 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

 

 

Numer Oferty : 2                        

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSLECH”, Leszek Paulako          

Adres wykonawcy:   19-404 Wieliczki, Jelitki 4          

Cena jednostkowa brutto:  115,62  zł / r-g                

Cena brutto ( C3):  34 686 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac: 10 h

 

Numer Oferty : 3                       

Nazwa wykonawcy:   Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Waldemar Olsztyn    

Adres wykonawcy:   16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 10A/40      

Cena jednostkowa brutto (C1): 154,98 zł /  r-g               

Cena brutto :  46 494 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

 

Numer Oferty : 4                       

-----------------------

 

Numer Oferty : 5                      

Nazwa wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „TRANSROM”

Adres wykonawcy:   19-500 Gołdap, ul. Suwalska 24    

Cena jednostkowa brutto (C1): 194,34  zł /  r-g               

Cena brutto :  58 302 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

 

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Data wytworzenia dokumentu: 1 kwietnia 2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2019 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Kłoczko
Ilość wyświetleń: 61
01 kwietnia 2019 14:39 Grzegorz Kłoczko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl