Urząd Gminy w Wieliczkach

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: Usługi związane utrzymaniem dróg na terenie gminy Wieliczki w 2019r.

 

G.IV.271.2.2019

Wieliczki 05.04.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.2.2019.

Nazwa zadania: Usługi związane utrzymaniem dróg na terenie gminy Wieliczki w 2019 r.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Numer zadania ( nr części zamówienia ): 1

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe „TRANSLECH”Leszek Paulako          

Adres wykonawcy:  19-404 Wieliczki, Jelitki 4          

 

Numer zadania (nr części zamówienia ) : 2

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe „TRANSLECH”Leszek Paulako          

Adres wykonawcy:  19-404 Wieliczki, Jelitki 4          

 

Numer zadania ( nr części zamówienia ): 3

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe „TRANSLECH”Leszek Paulako          

Adres wykonawcy:  19-404 Wieliczki, Jelitki 4          

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty najkorzystniejsze w zakresie każdej części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty te otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

1) Na pierwszą cześć zamówienia, która dotyczy dostawy mieszanki pospółki piaskowo-żwirowej (żwiru) bezpośrednio na drogi gminne i dojazdowe w gminie Wieliczki, zgodnie z pkt  3.1 SIWZ.

Numer Oferty .:      1                   

Nazwa wykonawcy:   MASTER Usługi Transportowe Roboty Ziemne, Mirosław Stankiewicz          

Adres wykonawcy:   16-411 Szypliszki, Andrzejewo 11          

Cena jednostkowa brutto (C1): 17,96 zł / t                 

Cena brutto :  152 660  zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

Liczba pkt. w kryterium cena brutto: 49

Liczba pkt. w kryterium czas reakcji: 40

Łączna liczba pkt. : 89

 

Numer Oferty : 2                        

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSLECH”, Leszek Paulako          

Adres wykonawcy:   19-404 Wieliczki, Jelitki 4          

Cena jednostkowa brutto (C1): 14,64 zł / t                 

Cena brutto :  124 440 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 10 h

Liczba pkt. w kryterium cena brutto: 60

Liczba pkt. w kryterium czas reakcji: 40

Łączna liczba pkt. : 100

 

Numer Oferty : 3                       

Nazwa wykonawcy:   Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Waldemar Olsztyn    

Adres wykonawcy:   16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 10A/40      

Cena jednostkowa brutto (C1): 28,29 zł / t                 

Cena brutto :  240 465 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

Liczba pkt. w kryterium cena brutto: 31

Liczba pkt. w kryterium czas reakcji: 40

Łączna liczba pkt. : 71

 

Numer Oferty : 4                        

Nazwa wykonawcy:   Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski  

Adres wykonawcy:   19-400 Olecko ul. Wieniawskiego 6     

Cena jednostkowa brutto (C1): 19,43  zł / t                 

Cena brutto :  165 155 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 23 h

Liczba pkt. w kryterium cena brutto: 45

Liczba pkt. w kryterium czas reakcji: 40

Łączna liczba pkt. : 85

 

Numer Oferty : 5                      

Nazwa wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „TRANSROM”

Adres wykonawcy:   19-500 Gołdap, ul. Suwalska 24    

Cena jednostkowa brutto (C1): 59,04   zł / t                 

Cena brutto :  501 840 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

Liczba pkt. w kryterium cena brutto: 15

Liczba pkt. w kryterium czas reakcji: 40

Łączna liczba pkt. : 55

 

2) Na drugą część zamówienia, która dotyczy dostawy mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm doziarnionego łamanym 50%  bezpośrednio na drogi gminne i dojazdowe w gminie Wieliczki, zgodnie z pkt 3.2 SIWZ.

Numer Oferty .:      1                   

Nazwa wykonawcy:   MASTER Usługi Transportowe Roboty Ziemne, Mirosław Stankiewicz          

Adres wykonawcy:   16-411 Szypliszki, Andrzejewo 11          

Cena jednostkowa brutto (C2): 44,28 zł / t                 

Cena brutto :  22 140  zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

Liczba pkt. w kryterium cena brutto: 47

Liczba pkt. w kryterium czas reakcji: 40

Łączna liczba pkt. : 87

 

Numer Oferty : 2                       

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSLECH”, Leszek Paulako          

Adres wykonawcy:   19-404 Wieliczki, Jelitki 4          

Cena jednostkowa brutto:  34,44 zł / t                

Cena brutto ( C2):   17 220 zł              

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac: 10 h

Liczba pkt. w kryterium cena brutto: 60

Liczba pkt. w kryterium czas reakcji: 40

Łączna liczba pkt. : 100

 

Numer Oferty : 3                       

Nazwa wykonawcy:   Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Waldemar Olsztyn    

Adres wykonawcy:   16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 10A/40      

Cena jednostkowa brutto (C1): 41,82 zł / t                 

Cena brutto :  20 910 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

Liczba pkt. w kryterium cena brutto: 49

Liczba pkt. w kryterium czas reakcji: 40

Łączna liczba pkt. : 89

 

Numer Oferty : 4                       

Nazwa wykonawcy:   Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski  

Adres wykonawcy:   19-400 Olecko ul. Wieniawskiego 6     

Cena jednostkowa brutto (C1): 43,05   zł / t                 

Cena brutto :  21 525  zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 23 h

Liczba pkt. w kryterium cena brutto: 48

Liczba pkt. w kryterium czas reakcji: 40

Łączna liczba pkt. : 88

 

Numer Oferty : 5                      

Nazwa wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „TRANSROM”

Adres wykonawcy:   19-500 Gołdap, ul. Suwalska 24    

Cena jednostkowa brutto (C1): 76,26   zł / t                 

Cena brutto :  38 130 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

Liczba pkt. w kryterium cena brutto: 27

Liczba pkt. w kryterium czas reakcji: 40

Łączna liczba pkt. : 67

 

3) Na trzecią część zamówienia, która dotyczy równania i profilowania równiarką samojezdną nawierzchni dróg żwirowych, gruntowych, oraz innych usług wykonywanych przy użyciu równiarki, zgodnie z pkt 3.3 SIWZ.

Numer Oferty .:      1                   

Nazwa wykonawcy:   MASTER Usługi Transportowe Roboty Ziemne, Mirosław Stankiewicz          

Adres wykonawcy:   16-411 Szypliszki, Andrzejewo 11          

Cena jednostkowa brutto (C3): 147,60 zł /  r-g                

Cena brutto :  44 280 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

Liczba pkt. w kryterium cena brutto: 47

Liczba pkt. w kryterium czas reakcji: 40

Łączna liczba pkt. : 87

 

Numer Oferty : 2                        

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSLECH”, Leszek Paulako          

Adres wykonawcy:   19-404 Wieliczki, Jelitki 4          

Cena jednostkowa brutto:  115,62  zł / r-g                

Cena brutto ( C3):  34 686 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac: 10 h

Liczba pkt. w kryterium cena brutto: 60

Liczba pkt. w kryterium czas reakcji: 40

Łączna liczba pkt. : 100

 

Numer Oferty : 3                       

Nazwa wykonawcy:   Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Waldemar Olsztyn    

Adres wykonawcy:   16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 10A/40      

Cena jednostkowa brutto (C1): 154,98 zł /  r-g               

Cena brutto :  46 494 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

Liczba pkt. w kryterium cena brutto: 45

Liczba pkt. w kryterium czas reakcji: 40

Łączna liczba pkt. : 85

 

Numer Oferty : 4                       

-----------------------

 

Numer Oferty : 5                      

Nazwa wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „TRANSROM”

Adres wykonawcy:   19-500 Gołdap, ul. Suwalska 24    

Cena jednostkowa brutto (C1): 194,34  zł /  r-g               

Cena brutto :  58 302 zł                

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do prac : 24 h

Liczba pkt. w kryterium cena brutto: 36

Liczba pkt. w kryterium czas reakcji: 40

Łączna liczba pkt. : 76

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

                                                        WÓJT GMINY WIELICZKI

                                                          /-/ JAROSŁAW WIESŁAW KUCZYŃSKI

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2019 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Kłopotowska
Ilość wyświetleń: 55
05 kwietnia 2019 15:12 Ewelina Kłopotowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl