PROGRAMY

Wyszukiwarka

Wybierz rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY WIELICZKI NA LATA 2020-2025

Wprowadzenie Program określa w szczególności zadania gminy wynikające z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Ustawa zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego, w tym także samorząd gminny, do realizacji zadań związanych...

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2020 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2020 r. I. Wstęp