Plany zamówień publicznych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Plan zamówień publicznych na 2020 rok w załączonym pliku

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Plan zamówień publicznych na 2017 r.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł