Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. Euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - zakup samochodu służbowego

Treść zapytania w załacznikach

ROZEZNANIE CENOWE dotyczące opracowania Programu opieki nad zabytkami

ROZEZNANIE CENOWE dotyczące opracowania Programu opieki nad zabytkami na lata 2020-2023 oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Wieliczki reprezentowana przez Wójta Gminy – Jarosława Wiesława Kuczyńskiego 19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53, NIP 847 161 21 55, REGON 9

Zapytanie o zaprojektowanie i wykonanie częściowej wymiany oświetlenia ulicznego

Wieliczki, 2019-08-14 G.I.7013.1.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi bankowej

Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Wieliczki w okresie od dnia 11.12.2018 r. do 10.12.2021 r. Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Wieliczki w okresie od dnia 11.12.2018 r. do 10.12.2021 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz....

Zapytanie cenowe - dostawę i montaż sprzętu do placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach ul. Lipowa 10, 19-404 Wieliczki tel./fax 87 521 42 36 e-mail: projekt.bos@wp.pl Znak sprawy: ZSP.26.1.2018 &

Zapytanie ofertowe - "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki"

Wieliczki, 15.05.2018r. G.III.041.3.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Wieliczki zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji...

Zapytanie cenowe - sprzęt do placu zabaw - "Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki"

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach ul. Lipowa 10, 19-404 Wieliczki tel./fax 87 521 42 36 e-mail: projekt.bos@wp.pl Znak sprawy: ZSP.26.1.2018 &

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - likwidacja barszczu Sosnowskiego

Wieliczki, dnia 15 marca 2018r. G.III.6121.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej W związku z pozyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie na usuwanie barszczu Sosnowskiego w 2018r. Gmina Wieliczki zaprasza do złożenia oferty cenowej. Informacje na temat usługi: usługa będzie polegała