Urząd Gminy w Wieliczkach

Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. Euro zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

ROZEZNANIE CENOWE dotyczące opracowania Programu opieki nad zabytkami

Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. Euro

ROZEZNANIE CENOWE dotyczące opracowania Programu opieki nad zabytkami na lata 2020-2023 oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Wieliczki reprezentowana przez Wójta Gminy – Jarosława Wiesława...

czytaj więcej o ROZEZNANIE CENOWE dotyczące opracowania Programu opieki nad zabytkami »

Zapytanie o zaprojektowanie i wykonanie częściowej wymiany oświetlenia ulicznego

Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. Euro

Wieliczki, 2019-08-14 G.I.7013.1.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) wartość zamówienia nie przekracza...

czytaj więcej o Zapytanie o zaprojektowanie i wykonanie częściowej wymiany oświetlenia ulicznego »

Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi bankowej

Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. Euro

Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Wieliczki w okresie od dnia 11.12.2018 r. do 10.12.2021 r. Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Wieliczki w okresie od dnia 11.12.2018 r. do 10.12.2021 r. Postępowanie...

czytaj więcej o Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi bankowej »

Zapytanie ofertowe - "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki"

Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. Euro

Wieliczki, 15.05.2018r. G.III.041.3.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz....

czytaj więcej o Zapytanie ofertowe - "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki" »

Zapytanie cenowe - sprzęt do placu zabaw - "Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki"

Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. Euro

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach ul. Lipowa 10, 19-404 Wieliczki tel./fax 87 521 42 36 e-mail: projekt.bos@wp.pl Znak sprawy: ZSP.26.1.2018 &

czytaj więcej o Zapytanie cenowe - sprzęt do placu zabaw - "Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki" »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - likwidacja barszczu Sosnowskiego

Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. Euro

Wieliczki, dnia 15 marca 2018r. G.III.6121.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej W związku z pozyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie na usuwanie barszczu Sosnowskiego w 2018r. Gmina Wieliczki zaprasza do złożenia oferty cenowej. Informacje...

czytaj więcej o Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - likwidacja barszczu Sosnowskiego »

INFORMACJA o wyniku postępowania - wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. Euro

G.IV.041.1.2017 Wieliczki, 2017-02-23 Gmina Wieliczki ul. Lipowa 53 19-404 Wieliczki INFORMACJA O wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad konkurencyjności wydatków w...

czytaj więcej o INFORMACJA o wyniku postępowania - wykonywanie nadzoru inwestorskiego »

Realizacja: IDcom.pl