Urząd Gminy w Wieliczkach

Zatrzymaj banner przewijany

Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. Euro zobacz archiwum »

Modyfikacja zapytania ofertowego

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Przebudowa części drogi gminnej nr 142011N – Wojnasy, Gmina Wieliczki;  Przebudowa drogi gminnej nr 142012N – Wilkasy, Gmina Wieliczki;  Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 142018N – ul. Letniskowa w miejscowości Wieliczki, Gmina Wieliczki. 

  1. W punkcie VIII – Oświadczenia i dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania  dodaje się punkt 8 w brzmieniu … W celu dokonania oceny oferty w kryterium doświadczenie /przyznania punktów/ należy załączyć do oferty oświadczenie wskazujące ilość lat posiadanego doświadczenia w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi, inwestycje których to doświadczenie dotyczy oraz lata, w których zostało nabyte … .

 W załączniku nr 1 do zapytania – Formularz oferty dodaje się punkt 7 w brzmieniu … Oświadczamy, że posiadamy …….. letnie doświadczenie w nadzorowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi …

 Pozostałe postanowienia zapytania nie ulegają zmianie. 

 Wieliczki dnia 7.02.2017r.

 Wójt Gminy Wieliczki

Data wytworzenia dokumentu: 8 lutego 2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2017 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Kłoczko
Ilość wyświetleń: 473
08 lutego 2017 15:14 Grzegorz Kłoczko - Opublikowanie dokumentu.
08 lutego 2017 13:34 Grzegorz Kłoczko - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_inspektor_nadzoru3.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 lutego 2017 13:33 Grzegorz Kłoczko - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl