Objaśnienia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Jak pisać petycje

Co to jest petycja? Petycja to wystąpienie w interesie publicznym. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji...