Kontrole

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Schemat procedur kontroli przeprowadzanej przez Urząd Gminy w Wieliczkach

Na podstawie art.47 ust.3 ustawy Prawo przedsiębiorców ustala się schemat procesu kontroli: 1.Doręczenie "Zawiadomienia o kontroli". 1.Wszczęcie kontroli(na podstawie imiennego upoważnienia). 3.Prowadzenie czynności kontrolnych. 4.Podpisanie "Protokołu kontroli". 5.Doręczenie "Zaleceń pokontrolnych".