Wybory 2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu pierwszej sesji Rady Gminy Wieliczki

W załaczeniu skan Postanowienia i załacznik z porządkiem obrad

Protokół z wyborów do Rady Gminy

Protokół w załączeniu

INFORMACJA O SKŁADACH KOMISJI

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Wieliczkach Przewodniczący  

SPRAWDZENIE W SPISIE WYBORCÓW

W Y B O R C O! Sprawdź, czy Twoje nazwisko zostało umieszczone w spisie wyborców. Spisy wyborców znajdują się w Urzędzie Gminy w Wieliczkach, pok. Nr 10. Sprawdzenia można dokonać bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub telefonicznie: tel. (87) 621 90 61 w dniach od 01 października 2018r. do 19 października 2018r. w godz. 8 30 –...

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 24 września 2018 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 24 września 2018 r. Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Wieliczki obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na...

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wieliczkach

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Wieliczkach Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Olsztynie II postanawia, co n

Komunikat Komisarza Wyborczego o obwodach głosowania

W załaczneiu skan komunikatu Komisarza Wyborczego w sprawie obwodów głosowania.