Petycje 2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja zbiorcza Wojta

Informacja zbiorcza w załączeniu.

Odpowiedź na petycję Szilc-Efekt sp. z o.o.

Odpowiedź na petycję w załączeniu.

Petycja Szulc-Efekt sp. z o.o.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji...

Odpowiedź na petycję Szulc-Efekt z dnia 13 września 2018 r.

Odpowiedź na petycję w załączonym pliku.

Petycja od: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24) Dane wnioskodawców (Podmiotów wnoszących petycję) znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem...