Pertycje 2019

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja zbiorcza Wójta o petycjach za 2019 r.

Informacja zbiorcza w zaąłczeniu

Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

W załączeniu petycja i odpowiedź na petycję

Petycja mieskzańców sołectwa Wojnasy

Treść petycji i odpowoedź w załaczeniu

Petycja mieszkańców Puchówka

Petycja i odpowiedź w załączeniu

Petycja w sprawie modernizacji drogi 142010N

Treść petycji i odpowiedź na petycję w załączeniu

Petycja Osoby Prawnej Szulc-Efekt sp. z o. o.

II - Petycja Odrębna - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek oznaczoną - I i odrębną petycję oznaczoną...

Petycja Szulc-Efekt sp. z o. o.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tj. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie...

Petycja: Dr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Szanowna Pani Szanowny Pan Wójt/Burmistrz/Prezydent Dane wnioskodawców//petycjodawców znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania (Dz.U.2019.162 t.j. z dnia 2019.01.28) oraz identyfikacji...