Informacje dla mieszkańców

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XII/76/2019 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XII/76/2019 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn....

Nowe zasady gospodarki odpadami

INFORMACJA – nowe zasady gospodarki odpadami na terenie Gminy Wieliczki W związku ze zmianą ustawy o czystości i porządku na terenie gminy z dniem 1 stycznia 2020r. również na terenie naszej gminy zmienią się zasady gospodarki odpadami. Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do zbierania w spos&

DOFINANSOWANIA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH

DOFINANSOWANIA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ Wójt Gminy Wieliczki, informuje, że Gmina Wieliczki zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii...

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nowy numer rachunku.

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższym od 26 września 2019...

Godziny pracy stacji

Plik w zaąłczeniu

Nowy system segregacji odpadów

NOWY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW od 01.01.2019r.  

Miejsce oddawania odpadów komunalnych

Odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Wieliczki przekazywane są do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych znajdującej się w mieście Olecko, ul. Kościuszki 57, 19-400 Olecko. Stacja jest integralną częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Siedliska” mieszczącego się w miejscowości Siedliska...

Informacja o wykonawcy odbioru odpadów

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. odpady komunalne z terenu Gminy Wieliczki odbiera firma: MPO Białystok Spółka z o.o. ul. 27 Lipca 62 15-950 Białystok tel.: 85 676-83-00, fax: 85 676-83-60 www.mpobialystok.pl Od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. odpady komunalne z terenu Gminy Wieliczki odbiera firma: ...