Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetragu ograniczonym - sprzedaż działki nr 427, obręb Cimochy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014,...

Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym - sprzedaż działki nr 427, obręb Cimochy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz....

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego komunalizowanych gruntów.

Ogłoszenie Wójt Gminy Wieliczki informuje, że zgodnie z art. 17 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.), że w okresie od dnia 08 czerwca 2017 r. do dnia 07 lipca 2017r., w Urzędzie Gminy w Wieliczkach,...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego komunalizowanych gruntów.

Ogłoszenie Wójt Gminy Wieliczki informuje, że zgodnie z art. 17 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.), że w okresie od dnia 08 czerwca 2017 r. do dnia 07 lipca 2017r., w Urzędzie Gminy w Wieliczkach,...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego komunalizowanych gruntów

Ogłoszenie Wójt Gminy Wieliczki informuje, że zgodnie z art. 17 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.), że w okresie od dnia 08 czerwca 2017 r. do dnia 07 lipca 2017r., w Urzędzie Gminy w Wieliczkach,...

Informacja w sprawie możlikwości wynajęcia lokalu mieszkalnego - Guty.

Wieliczki, dnia 06.06.2017 roku Informacja Wójt Gminy Wieliczki informuje Państwa o możliwości wynajmu lokalu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe o powierzchni 22,94 m2 położonego w miejscowości Guty 2. Przyszły najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu czynszu najmu, poboru zimnej wody oraz energii elektrycznej. Osoby...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - Guty

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wieliczki Nr 32/2017 z dnia 05 czerwca 2017r. Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieliczki przeznaczonych do oddania w najem na czas nieokreślony 1. Oznaczenie geodezyjne Lokal mieszkalny znajduje się w budynku posadowionym na nieruchomości obejmującej działkę...

Informacja w sprawie możlikwości wynajęcia lokalu mieszkalnego - ul. Lipowa, Wieliczki.

Wieliczki, dnia 06.06.2017 roku Informacja Wójt Gminy Wieliczki informuje Państwa o możliwości wynajmu lokalu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe o powierzchni 35,00 m2 położonego w miejscowości Wieliczki przy ulicy Lipowej 16/2. Przyszły najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu czynszu najmu, poboru zimnej wody,...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - ul. Lipowa, Wieliczki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wieliczki Nr 31/2017 z dnia 05 czerwca 2017r. Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieliczki przeznaczonych do oddania w najem na czas nieokreślony 1. Oznaczenie geodezyjne Lokal mieszkalny znajduje się w budynku posadowionym na nieruchomości obejmującej działkę...

Zatrzymaj banner przewijany