Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dzień wolny od pracy

Dnia 14 sierpnia 2020r. (piątek) Urząd Gminy w Wieliczkach Nie pracuje. (Dzień wolny za 15 sierpnia 2020r. – święto przypadające w sobotę).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania...

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania...

Wykaz nieruchomości przenaczonej do dzierżawy

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania...

Zmiana cen wody i odprowadzania ścieków

OGŁOSZENIE Gmina Wieliczki informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dniem 24 maja 2020r. ulegają zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które wynoszą: Cena wody (zł/m3) –

Zarządzenie Wójta Gminy Wieliczki w sprawie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na terenie Gminy Wieliczki Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.), zarządzam co następuje: ...