Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE WODOCIĄGU

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Wieliczki informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 19.09.2017 r. woda przeznaczona do spożycia z wodociągu Niedźwiedzkie NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA przez LUDZI I DO CELÓW GOSPODARCZYCH ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody,...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania...

Ogłoszenie o przetargu - obręb Cimochy dz. 427 - zmiana ogłoszenia

WÓJT GMINY WIELICZKI zmienia ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczki oznaczonej jako działka nr ewid. 427, o powierzchni 0,1400 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Cimochy, objętej księgą wieczystą nr OL1C/00039822/1 W treść ogłoszenia zmianie ulega zapis: Przetarg...

Ogłoszenie o przetargu - obręb Cimochy dz. 253/1 - zmiana ogłoszenia

WÓJT GMINY WIELICZKI zmienia ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczki oznaczonej jako działka nr ewid. 253/1, o powierzchni 0,0975 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Cimochy, objętej księgą wieczystą nr OL1C/00039822/1 W treść ogłoszenia zmianie ulega zapis: Przetarg...

Ogłoszenie o przetragu ograniczonym - sprzedaż działki nr 427, obręb Cimochy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014,...

Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym - sprzedaż działki nr 427, obręb Cimochy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz....

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego komunalizowanych gruntów.

Ogłoszenie Wójt Gminy Wieliczki informuje, że zgodnie z art. 17 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.), że w okresie od dnia 08 czerwca 2017 r. do dnia 07 lipca 2017r., w Urzędzie Gminy w Wieliczkach,...

Zatrzymaj banner przewijany