Samorządowe 2010

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Wieliczkach

z dnia 11 października 2010r.

 

 

            Postanowieniem  Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 7 października 2010r. powołana została Gminna Komisja Wyborcza w Wieliczkach dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r., która na posiedzeniu w dniu 11 października 2010r. ukonstytuowała się w następującym składzie:

 

-          Barbara Ewa Masłowska  - Przewodnicząca Komisji

-          Stanisław Bucki – Z-ca Przewodniczącej

-          Halina Górska – Członek

-          Damian Kwiatkowski – Członek

-          Paweł Milewski – Członek

-          Łucja Tomkiewicz – Członek

-          Anna Żukowska – Członek

 

 

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Wieliczkach znajduje się w budynku

 

Urzędu Gminy w Wieliczkach

ul. Lipowa 53, pokój nr 15

tel. 0-87 6219060, 6219062

 

 

 

Dyżury członków Komisji pełnione będą w dni powszednie:

 – w godz. 7.30 – 15.30

a w dniach  22 i 27  październikaw godz. 7.30 – 24.00

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

 

Barbara Ewa Masłowska

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2010 08:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kowalewski
Ilość wyświetleń: 5948
15 października 2010 08:24 (Marek Kowalewski) - Zmiana danych dokumentu.
15 października 2010 08:24 (Marek Kowalewski) - Zmiana danych dokumentu.
12 października 2010 08:24 (Marek Kowalewski) - Dodanie dokumentu.