Roczne Programy Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi - projekty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Program Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku Wstęp Program obejmuje współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz Gminy Wieliczki w zakresie zad

PROJEKT Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi

PROJEKT Program Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku Wstęp Program obejmuje współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz Gminy Wieliczki w zakresie zadań publicznych realizowanych...

INFORMACJA w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi

INFORMACJA w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku Wójt Gminy Wieliczki informuje, że projekt Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi...

INFORMACJA w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY Przedmiotem opracowania jest projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których...

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku Program współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok został...

INFORMACJA w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Wieliczki

INFORMACJA w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku Wójt Gminy Wieliczki informuje, że projekt Programu Współpracy G

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY

Wieliczki, 19.11.2018r. INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY 1. Przedmiotem opracowania jest projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok. 2.

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku Program współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok został...