Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Numer konta do wnoszenia opłaty skarbowej dla rejestru

Szanowni Państwo w związku z wpływami opłaty skarbowej na błędne konto bankowe uprzejmie informujemy, że prawidłowym numerem rachunku jest Nr 60 9339 0006 0020 0200 0260 0001. Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na poprawność wpisywanego numeru rachunku.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 9b ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stała się...