Program Ochrony Środowiska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieliczki na lata 2020-2022 z perspektywą do roku 2026"

G.I.602.1.2019.2020 Wieliczki, dn. 12.06.2020r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo...

Program Ochrony Środowiska Gminy Wieliczki

Program Ochrony Środowiska Gminy Wieliczki w załączeniu