Nieudostępnione w BIP

Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnionej w BIP

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej (do pobrania na stronie www.wieliczki.bazagmin.pl w zakładce "Pliki do pobrania")

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Wieliczkach (I piętro),
pokój Nr 13

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydziały zgodnie zakresem prowadzonych spraw

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. nr 112, poz. 1198.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2004 08:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1469
04 lutego 2004 08:26 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
04 lutego 2004 08:24 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
04 lutego 2004 08:37 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu