Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Rejestr punktów sprzedaży napojów alkoholowych w załączniku.

WNIOSEK o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury

WNIOSEKo wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury znajduje się w zaąłczonym pliku.

Rejestr Instytucji Kultury

Prowadzi Ewelina Milewska-Paulako. Rejetsr w załączeniu.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 9b ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stała się...

Rejestr Gminnych jednostek organizacyjnych

Prowadzi Barbara Masłowska

Ewidencja delegacji służbowych

Prowadzi Anna Żukowska

Rejestr Zarządzeń Wójta

Prowadzi Anna Żukowska