Przedmiot działalności i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przedmiot działania i kompetencje Wójta Gminy Wieliczki

1. Wójt nadzoruje pracę Urzędu przy pomocy swego Zastępcy lub Sekretarza. 2. Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności: 1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy, 2) reprezentowanie gminy na zewnątrz, 3) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, 4) gospodarowanie mieniem komunalnym,...