Parlamentarne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Składy soobowe obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 19 września 2011r

Spis wyborców

W Y B O R C O! Sprawdź, czy Twoje nazwisko zostało umieszczone w spisie wyborców. Spisy wyborców znajdują się w Urzędzie Gminy w Wieliczkach, pok. Nr 10. Sprawdzenia można dokonać bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub telefon

Losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

I N F O R M A C J A Informuję, że w dniu 19 września 2011r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powoływanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Sen

Wykaz miejsc przeznaczonych do umieszczania plakatów i obwieszczeń

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu miejsc prze