Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Wieliczki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach ul. Lipowa 10,

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU NA: KOORDYNATORA PROJEKTU „RADOSNE PRZEDSZKOLAKI W GMINIE WIELICZKI”

Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Kwota...

OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU GMINY W WIELICZKACH - wybór oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W wyniku rozpatrzenia ofert, jakie wpłynęły na zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy w Wieliczkach , wybrana została oferta

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ URZĘDU GMINY W WIELICZKACH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ URZĘDU GMINY W WIELICZKACH Zamawiający: Wójt Gminy Wieliczki 19-404 Wieliczki Ul. Lipowa 53 Zaprasza do składania oferty na: obsługę prawną Urzędu Gminy w Wieliczkach i jedn

KOORDYNATOR PROJEKTU „RADOSNE PRZEDSZKOLAKI W GMINIE WIELICZKI”

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU na: KOORDYNATORA PROJEKTU „Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki” Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - specjalista ds. zamówień publicznych

Wieliczki, 14 stycznia 2014 r. Dotyczy: Naboru na stanowisko Specjalisty ds. Zamówień Publicznych w projekcie pn. „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – program rozwoj

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Zamówień Publicznych w projekcie „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – program rozwoju szkół z Gminy Wieliczki”

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Zamówień Publicznych w projekcie „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – program rozwoju szkół z Gminy Wieliczki” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wieliczki, 3 stycznia 2014 r. Szanowni Państwo, w związku...

Nabór na stanowisko Kierownika/czki Projektu pt. „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – program rozwoju szkół z Gminy Wieliczki”

Nabór na stanowisko Kierownika/czki Projektu pt. „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – program rozwoju szkół z Gminy Wieliczki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wieliczki, 3 stycznia 2014 r. Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu...

Koordynator projektu "Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki"

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU na: KOORDYNATORA PROJEKTU W PONIŻSZYM PROJEKCIE Tytuł projektu: „Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki