Nabór pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA

Wójt Gminy Wieliczki informuje, że na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora ds. obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach w wymiarze ½ etatu - w podanym terminie nie wpłynęła żadna aplikacja. Wójt Gminy / - / Jarosław Kuczyński Wieliczki, 26.05.2020r.

O G Ł O S Z E N I E o naborze na wolne stanowisko pracy : inspektora ds. obrony cywilnej Urzędzie Gminy w Wieliczkach w wymiarze ½ etatu

O G Ł O S Z E N I E o naborze na wolne stanowisko pracy : inspektora ds. obrony cywilnej Urzędzie Gminy w Wieliczkach w wymiarze ½ etatu 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czy

INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczania i poboru należności za wodę i ścieki, podatku od środków transportowych , obsługi kasy w Urzędzie Gminy w Wieliczkach Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko określone

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ds. ds. rozliczania i poboru należności za wodę i ścieki, podatku od środków transportowych , obsługi kasy

Wójt Gminy Wieliczki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczania i poboru należności za wodę i ścieki, podatku od środków transportowych , obsługi kasy w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki, pow. olecki 1. Wymagania niezbędne:

INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi informatycznej urzędu, ochrony danych osobowych i promocji Gminy w Urzędzie Gminy w Wieliczkach Informujemy, że w