Konkursy ofert na zadania publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

ZARZADZENIE NR 2/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r. Na podstawie art.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania

I N F O R M A C J A Informuję, że w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację zajęć i zawo

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019r.

Oferty na realizację zadań publicznych w 2019 r. można składać do 19 czerwca 2019 r. do godziny 14.00 WÓJT GMINY WIELICZKI działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. ,

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

I N F O R M A C J A Informuję, że w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację zawodów, rozgrywek sportowych, rajdów, zajęć integracyjnych dla różnych grup wiekowych z wyko

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

WÓJT GMINY WIELICZKI działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. , poz.450 z późn.zm.) i Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...

Kkonkurs ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 07 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2018, poz. 450 z p&oacut

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

WÓJT GMINY WIELICZKI działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. , poz.1817 z późn.zm.) i Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...

Informacja w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.

INFORMACJA w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert Na podstawie art.18a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.)

konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

WÓJT GMINY WIELICZKI działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. , poz.1817 z późn.zm.) i Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...