eGmina z modułem iMPA

Wyszukiwarka

Wybierz rok

eGmina z modułem iMPA dla Gminy Wieliczki

Oprogramowanie e-mapa jest uniwersalnym narzędziem do tworzenia portali mapowych w oparciu o dane własne jak i dostępne usługi sieciowe. W ramach serwisu e-mapa na szczególną uwagę zasługują specjalistyczne moduły służące do realizacji ró