Uchwały podatkowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

U C H W A Ł A Nr XXXII/193/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

U C H W A Ł A Nr XXXII/193/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art.18.ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.5 ust.1 i

U C H W A Ł A Nr XXIII/132/2016 Rady Gminy Wieliczki z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz.1579) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 716 i poz.1579) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje: § 1. Zwalnia się...

UCHWAŁA Nr XXII/128 /2016 Rady Gminy Wieliczki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18.ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579) oraz art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 716 i poz.1579) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujące roczne...