Uchwały podatkowe (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XXII/128 /2016 Rady Gminy Wieliczki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18.ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579) oraz art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 716 i poz.1579) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujące roczne...