EMISJA OBLIGACJI

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr VI/45/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

Treść uchwały w załączeniu

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - OBLIGACJE

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w konkursie dotyczącym: „Zaproszenia do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji wraz ze specyfikacją" dla Gminy Wieliczki. Zamawiający ustala nowy termin składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI oraz wszystkie dodtakowe infoprmacje znajdują się w załącznikach.

Uchwała Nr XXVI/155/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn

Informacja o wyniku postępowania konkursowego na wybór Agenta emisji obligacji dla Gminy Wieliczki.

Fn.I.3060.1.2014 Wieliczki, dnia 21.07.2014 r. INFORMACJA O WYNIKU postępowania konkursowego na wybór Agenta emisji obligacji dla Gminy Wieliczki.