Gospodarka niskoemisyjna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyłożeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY WIELICZKI Na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecz

Obwieszczenie o wyłożeniu Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wieliczki z dnia 30 września 2015 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w raz z projektem prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieliczki. N

Pomóż w tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej!!!

Pomóż w tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej!!! Szanowni Mieszkańcy, Gmina Wieliczki jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych,...