Informacje wymagane zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacje wymagane zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.)

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wieliczki jest: MPO Spółka z o. o. z siedzibą w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 48 15-590 Białystok Miejscem zagospodarowania odebranych o