Urząd Gminy w Wieliczkach

Informacje wymagane zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.) zobacz archiwum »

Informacje wymagane zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.)

 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wieliczki jest:

MPO Spółka z o. o. z siedzibą w Białymstoku

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-590 Białystok

 

Miejscem zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od właścicieli nieruchomości z ternu Gminy Wieliczki jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami "EKO - Mazury" Sp. z o.o. z siedzibą  w Siedliskach 77, 19-300 Ełk.

 

Osiągnięty poziom recyklingu w 2015r. wyniósł - 27,4%.

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015r. wyniósł - 26,1%.

 

Odbiorem odpadów komunalnych mieszanych z podziałem na selektywnie zebraną frakcję suchą zajmuje się firma MPO Spółka z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-590 Białystok.

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest od mieszkańców przez firmę MPO Spółka z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-590 Białystok. Ponadto w/w sprzęt przyjmuje Stacja przeładunkowa w Olecku z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.

 

Stacja przeładunkowa z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Olecku przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy Wieliczki w dniach:

poniedziałek, środa, piątek - 9º º - 17º º

czwartek, wtorek - 7º º - 15º º.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2016 10:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Gugnowska
Ilość wyświetleń: 314
17 października 2016 10:56 (Ewelina Gugnowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl